Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.Γλυφάδα 5/3/2018

Θέμα: Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.


Ερώτηση προς την δημοτική αρχή του Δήμου Γλυφάδας.

Κύριε Δήμαρχε,

ψηφίστηκε στις 15/2/2018 η επισυναπτόμενη διάταξη του ν. 4520/2018 που δίνει την δυνατότητα δημιουργίας έως δύο νέων τμημάτων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν ο δήμος μας διατίθεται να κάνει χρήση της διάταξης και να παρουσιάσει εγκαίρως την πρότασή του ώστε να λειτουργήσει και νέος παιδικός σταθμός από την καινούργια σχολική χρονιά.

Όπως γνωρίζετε η σημερινή ηγεσία του υπουργείου εσωτερικών έχει επεκτείνει το δικαίωμα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς και σε γονείς που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα στις άνεργες μητέρες και πατέρες να αναζητήσουν απασχόληση.
Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε για τον συνολικό αριθμό νηπίων για τα οποία η αίτηση εγγραφής τους δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτή την τρέχουσα σχολική χρονιά στις δομές του δήμου Γλυφάδας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η σταδιακή εφαρμογή της φοίτησης των νηπίων στα νηπιαγωγεία δίνει την ευχέρεια απορρόφησης μεγαλύτερου αριθμού παιδιών προνηπιακής ηλικίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Ποιά είναι η εκτίμηση των υπηρεσιών του δήμου για τον αριθμό των νέων θέσεων που προκύπτουν και ποιές οι μη ικανοποιούμενες ανάγκες με την υφιστάμενη δυναμικότητα των παιδικών σταθμών;


Ακολουθεί η εν λόγω ψηφισθείσα διάταξη:
ν.4520 ΦΕΚ 30/22-2-2018
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 51
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
1. Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγ-
γύης σε Δήμους των οποίων οι υπηρεσίες ή νομικά τους
πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, υλοποιείται πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης για την ίδρυση έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφι-
κής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο,
με έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εντός του έ-
τους 2018.
2. Οι δαπάνες χρηματοδότησης θα καλυφθούν από πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
3. Η χρηματοδότηση καλύπτει: α) εργασίες ανακαίνι-
σης, επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιρια-
κών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα,
χρήση και νομή στους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα ή
είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμέ-
νοι από αυτούς, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές και
υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες και β) το κόστος
προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουρ-
γία των νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων.
4. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του
προγράμματος της παραγράφου 1 είναι η «Ελληνική Ε-
ταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΕΤΑΑ).
Η μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων από τον Ειδικό Φο-
ρέα 33_220 στην ΕΕΤΑΑ, οι διαδικασίες υλοποίησης του
Προγράμματος και η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων
πόρων από την ΕΕΤΑΑ καθορίζονται με προγραμματική
σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτε-
ρικών και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋπο-
θέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδό-
τησης και διαχείρισης του ως άνω προγράμματος, οι Δή-
μοι οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με
τις υπηρεσίες ή τα νομικά τους πρόσωπα, οι διαδικασίες
εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος, οι ενέρ-
γειες και δράσεις των φορέων χρηματοδότησης, διαχεί-
ρισης και υλοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

                                           Ανατροπή στη Γλυφάδα -Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ


Δελτίο Τύπου
                                                                                                Γλυφάδα 25/2/2018

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ»


Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η κοπή πίττας της δημοτικής μας κίνησης σήμερα το βράδυ στο ΚΑΠΗ της οδού Β.Ηπείρου στην Τερψιθέα.

Ο Δημοτικός Συμβουλος και επικεφαλής της παράταξης  Τάσος Ταστάνης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση και αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενσκύψουμε στα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες.
Η ανάδειξη και η προώθηση λύσεων στα σοβαρά  ζητήματα που απασχολούν τους Γλυφαδιώτες είναι στην προτεραιότητα της δημοτικής μας κίνησης είτε αυτό αφορά θέματα περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων είτε ποιότητας ζωής και κοινωνικής πολιτικής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου και Παραγωγής της Ελληνικής Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη, η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Μαρία Νερούτσου, το μέλος των Οικολόγων Πράσινων Νατάσα Τσιρώνη, η Διοικητής του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ Στέλιος Πλιάκης , ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νότιας Αθήνας Άρης Βαρελάς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αττικό Μετρό Διονύσης Κεκάτος, ο ομότιμος καθηγητής της Παντείου Θεοφάνης Πάκος, ο μετεωρολόγος Νίκος Καραταράκης,  η Διευθύντρια της εφημερίδας ΠΑΛΜΟΣ  Έφη Φιλιπποπούλου και πολλοί συμπολίτες και συμπολίτισσες.

Την εκδήλωση επισκίασε η θλιβερή είδηση του πρόωρου χαμού του συντρόφου αγωνιστή δασκάλου Παναγιώτη Γκαραγκάνη που μας συγκλόνισε.
Συγκινημένος ο σ. Τάσος Ταστάνης αναφέρθηκε στον Παναγιώτη στην μνήμη του οποίου υποσχόμαστε να συνεχίσουμε αταλάντευτα τον αγώνα για το καλό της πόλης και των ανθρώπων της.


«Ανατροπή στη Γλυφάδα – Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία»

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


                    
                      

Σας καλούμε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
στις 7:30 μ.μ.
στο φιλόξενο χώρο του ΚΑΠΗ της οδού Β. Ηπείρου 107
για να κόψουμε την πίτα μας , να πιούμε ένα ποτήρι  κρασί και να συζητήσουμε
για τα τοπικά ζητήματα που μας απασχολούν,
ποιες είναι οι προτάσεις μας
και ποιες λύσεις προτείνουμε για την πόλη μας.
Με κοινή  προσπάθεια και αλληλεγγύη
θα τα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και στη Γλυφάδα.
Σας περιμένουμε με χαρά.
Τάσος Ταστάνης Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της δημοτικής κίνησης
«Ανατροπή στη Γλυφάδα – Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία»


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Σας καλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνουμε 
στις 20/12/2017 και ώρα 6.30 μμ
 στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, Κυθηρίων 69 & Δήμητρος 17
 με θέμα
 "Ενημερωνόμαστε και συζητάμε για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και για τις εξελίξεις σχετικά με το πρ. Αεροδρόμιο Ελληνικού"

 Ομιλητής ο Ν. Μπελαβίλας, 
καθηγητής ΕΜΠ- Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος 
Συντονίζει ο Βασίλης Βάσιος, 
δημοτικός σύμβουλος Ελληνικού-Αργυρούπολης 

οι δημοτικές κινήσεις 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ και ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΣΕ ΜΠΑΖΩΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΕ ΜΠΑΖΩΜΕΝΟ ΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Η Τραγωδία στη  Μάνδρα και  στη ν. Πέραμο με τα τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και τις τεράστιες καταστροφές,  ανέδειξε το στρεβλό τρόπο ανάπτυξης των πόλεών μας ως  αποτέλεσμα της ασύδοτης τσιμεντοποίησης.
Ανέδειξε τις σκανδαλώδεις  καταπατήσεις, παράνομες οικοδομήσεις  και την επέκταση των σχεδίων πόλεων με βασικά κριτήρια την εξυπηρέτηση των ποικίλων κομματικών και οικονομικών συμφερόντων.

Στη Γλυφάδα, πέρα από τα πολλά προβλήματα με τις καταπατήσεις στον Υμηττό και στις εκτός σχεδίου περιοχές, αντιμετωπίζουμε το οξύτατο πρόβλημα με τον κορεσμό του κοιμητηρίου της πόλης.

Οι Δήμαρχοί μας και ο πρώην κ. Κόκκορης (ΠΑΣΟΚ)  και ο νυν κ. Παπανικολάου (εκλεκτό στέλεχος της Ν.Δ.) προσπάθησαν να το λύσουν ακολουθώντας την προσφιλή τακτική του μπαζώματος του Υμηττού.
Ανεπιτυχώς ο πρώτος, επιτυχώς μέχρι στιγμής ο δεύτερος.

          Δρέπει δάφνες σήμερα, ο κ. δήμαρχος, γιατί πάνω σε ένα πραγματικό πρόβλημα δόθηκε από την συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με απόφαση του τότε ΥΕΘΑ κ. Δένδια η εύκολη λύση της δημιουργίας νεκροταφείου στο χώρο του στρατοπέδου της αεροπορίας πάνω σε μπαζωμένο ρέμα.

          Το τι συνέπειες όμως μπορεί να επιφέρει φαίνεται  πως δεν τον απασχολεί τον κ. Δήμαρχο.

          Άλλωστε οι τραγικές επιπτώσεις μπορεί και να αργήσουν…
          Όμως η φύση αργά ή γρήγορα εκδικείται.

          Παραθέτουμε 2 χάρτες της τοποθεσίας  στην οποία στήθηκε το νέο νεκροταφείο στον Υμηττό. Η πρώτη του 2001 και η δεύτερη του 2017 μετά το μπάζωμα και τη διαμόρφωση του νέου νεκροταφείου.
2001
2017

 Το ότι η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης είναι τελείως λάθος είναι εμφανής και στον πιο αδαή συμπολίτη μας.

·        Κύριε Δήμαρχε, αντιλαμβάνεσθε τις ευθύνες σας από την κατασκευή του νεκροταφείου σε μπαζωμένο ρέμα;

·        Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, πότε θα επιληφθείτε  για να σταματήσετε έστω και τώρα την, με την ανοχή του δήμου, απαράδεκτη κατάσταση να μπαζώνονται εκτάσεις και ρέματα στην Α’ ζώνη προστασίας του Υμηττού στην περιοχή της Γλυφάδας;
·        Ποιά η γνώμη των υπηρεσιών της περιφέρειας για την ανύπαρκτη αποτελεσματικότητα του μεγάλου και ιδιαίτερα δαπανηρού έργου της κατασκευής (επί των ημερών του κ. Σγουρού ως περιφερειάρχη)  αγωγού ομβρίων όπως πολλάκις έχει καταγγελθεί από την δημοτική μας παράταξη και τον επικεφαλής της (Τάσο Ταστάνη) και έγινε ακόμη μια φορά εμφανές στην τελευταία νεροποντή; Έχει παραληφθεί το έργο;

Βέβαια η επίλυση του προβλήματος της ίδρυσης νέου κοιμητηρίου είναι επιτακτική για την πόλη μας.
Όμως η  αναγκαία λύση δεν μπορεί να αντίκειται στην προστασία του περιβάλλοντος ούτε να κακοποιεί τον Υμηττό.

Γι’ αυτό επαναφέρουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία διαδημοτικού κοιμητηρίου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Η δημιουργία νέων κατοικιών και εγκαταστάσεων στο πρώην αεροδρόμιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς τήρηση των νόμων και τις απαραίτητες υποδομές ύδρευσης αποχέτευσης σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, πράσινων σημείων και βεβαίως διαδημοτικού κοιμητηρίου.


                                                «Ανατροπή στη Γλυφάδα» 2/12/2017